tha mi ag èisdeachd...

... ri SONIC YOUTH fad an latha, an deireadh-seachdaine neònach seo.

tha mi air a bhith measail air a' chòmhlann seo ùine fhada... barrachd na dàrna leth mo bheatha gu ruige seo, hehe... uaireigin feumaidh mi rudeigin a sgrìobhadh mun deidhinn 'sa ghàidhlig, ach cha dèan mi sin an-dràsda. a bheil duine sam bith eòlach orra?

an-diugh, eadar bròn, aimhreit, grian is cuimhne, tha mi ag èisdeachd ris na clàran "a thousand leaves" agus "nyc ghosts and flowers", agus tha gu h-àraidh an t-òrain "hoarfrost" a' còrdadh rium.

i put my feet deep in the tracks that you made
walked behind you off into the wood
we'll know where when we get there you said
and we both knew we would ...

bu toigh leam sin a chur 'sa ghàidhlig, ach chan eil mi cho cinnteach. cha robh mi a-riamh math air eadar-theangachadh, ann an cànan sam bith ;-)

brònach

an seachdain seo fhuair sinn droch naidheachd.
bidh mo chèile 's mi-fhìn gu tric air fòrum neònach èibhinn mu cheòl ròc agus rudan eile... tha sinn eòlach air mòran daoine an-sin, tha cuid dhe na daoine air a' fòrum sin nan deagh charaidean agus ged a tha e uabhasach craicte 's e àite cairdeil laghach a th' ann cuideachd.
nis, cuid laithean air ais chuala sin gun do chaochail duine bhon fòrum sin. chuir e crìoch air a bheatha fhèin. cha robh mise eòlach air dha-rìribh, ach co-dhiù. bha mòran chòmhraidh shnog èibhinn againn, bhitheadh sinn a' cabadaich mu cheòl, bhitheadh e ag èisdeachd ri mòran chòmhlainn a tha a' còrdadh rium-sa cuideachd. agus cha robh mi a-riamh a' smaoineachadh gun robh e brònach no gun robh trioblaid mòr aige leis a bheatha.
tha sin cho eagallach. bidh mi air an eadar-lìon gu tric agus tha mi "eòlach" air mòran daoine dìreach tron loidhne... bidh mi a' leughadh bhuapa gu bhith gach latha, ach a dh' aindeoin sin chan eil fhios agam cò iad dha-rìribh, ciamar a tha cùisean aca, dè tha dol 'sa bheatha aca. 's urrainn do chuideigin smilies a sgrìobhadh ann am fòrum no seòmar-chòmhraidh ged a tha deòir na shùil.
tha sin gam chur glè bhrònach an-dràsda, ged nach robh mi eòlach gu math air a' bhalach sin.
a charaidean, toiribh sùil air ur caraidean. beannachd leibh uile.
~

innis tilis

a bheil sibh airson beagan innis tilis ionnsachadh? is toigh leam gu mòr an cùrsa seo! tha e saor 's an asgaidh agus tha e dìreach sgoinneil, dèanta ann an dòigh shunndach, ghlic, sgiobalta - tha an dreach dìreach beagan troimhe-chèile an toiseach, cha robh mi cho cinnteach ciamar a thèid mi tro na leasanan, ach tha sin ceart gu leòr a-nis (tha aonadan ann agus leasanan anns gach aonad, agus duilleagan anns gach leasan, agus tha uinneagan beaga le còmhradh anns gach duilleag, obh obh ;-)). co-dhiù, faodar èisdeachd ris a h-uile rud agus chan eil ach beagan mìneachadh gràmàir ann, tha sin dìreach math dhomh-sa, oir tha gràmar gu leòr anns na leabhraichean agam. is toigh leam èisdeachd ris na còmhraidh agus is toigh leam na geamaichean beaga a chluich cuideachd. tha sin dìreach feumail airson beagan mionaidean aig an obair :-)

tha mi ann an deagh shunnd

a bheil sibh eòlach air an làrach-lìn seo? http://www.mylanguageexchange.com 's e làrach air leth feumail a th' ann ma tha sibh a' lorg caraidean airson còmhradh ann an cànanan cèin air an eadar-lìon. bha mi air clàradh an-sin ùine fhada, ach an toiseach cha robh mi ag iarraidh airgead a phàigeadh. tha an làrach-lìn fhèin saor 'sa an-asgaidh, faodar clàradh is profile a dhèanamh, agus bidh sin ri fhaicinn airson daoine eile. ach ma tha thu fhèin airson sgrìobhadh ri daoine, feumaidh tu $6 a phàigheadh airson mìos. chan eil sin cho dona, agus faodaidh tu an seòladh post-d àbhaisteach agad a chur riutha an uair sin no seòladh skype no icq. ach bha mi daonnan ro leisg airson pàigheadh, oir chan eil càirt creidis agam agus b' fheudhar dhomh pàigheadh tro western union. ach o chionn goirid tha cunntas paypal agam agus chunnaic mi gur urrainn dhomh pàigheadh tron chunntas seo cuideachd. mar sin, tha mi nam bhall "òir" an-dràsda, agus an deireadh-seachdaine thòisich mi teachdaireachdan a sgrìobhadh gu mòoooran daoine. tha sin dìreach sgoinneil, tha daoine gu leòr ann a tha ag iarraidh an cuid ghearmailtis a chleachdadh no a leasachadh, agus tha cànanan aca a tha inntinneach dhomh-sa, mar lithuanian, nirribhis, innis tilis. lorg mi daoine a tha ag iarraidh gàidhlig ionnsachadh cuideachd, no mar eisimpleir daoine aig a bheil gàidhlig na h-èirinn agus tha iad airson gàidhlig albannach ionnsachadh cuideachd. sgrìobh cuid dhe na daoine air ais thugam mar-tha agus bha mi a' bruidhinn ri tè no dithis air icq.
ma tha ùidh aig cuideigin anns an rud seo, agus mura bheil sibh airson pàigheadh, seo beachd bhuam: sgrìobhaibh thugam ma lorgas sibh cuideigin air an làrach-lìn ud a tha inntinneach dhuibh. cuiridh mise teachdaireachd thuige no thuice ma-tha agus cuiridh mi an seòladh post-d no ainm skype agaibhse ann. 's urrainn dhomh 400 teachdaireachdan a chur 'sa mhìos seo airson nan $6 a phàigh mi, agus chan eil mise ag iarraidh 400 caraidean ;-)

deireadh-seachdaine fada

tha mi fhathast a' faireachdainn mar gum bitheadh saor-laithean agam, ged a tha an semester ùr aig an oilthigh air toiseachadh. ach thòisich saor-laithean na caisge aig na sgoiltean aig an aon àm, agus tha sin a' ciallachadh nach eil mi ag obair mar as àbhaist. tha cuid sgoilearan agam, ach bidh mi ag obair leotha 'sa mhadainn, mar sin bidh mi saor gach latha bho mheadhan-latha.
cha dèan mi mòran aig an oilthigh an semester seo. tha clas inntinneach mu teacsan lagha seann ghàidhlig ann, agus bidh mi a' leantainn orm leis na cànanan eile gun teagamh. nàire orm, bu chòir dhomh mo chuid nirribhis agus innis tilis a leasachadh gu dearbh. tha leughadh ceart gu leòr, ach cha tuig mi facal ma tha cuideigin a' bruidhinn. chan eil sin math idir. thòisich mi fraingis ionnsachadh cuideachd - bha mi daonnan ag iarraidh gum bitheadh an cànan seo agam, ach cha robh mi ag iarraidh ionnsachadh. chan eil e doirbh idir, bidh mi a' tuigsinn gu bhith a h-uile rud ann an teacsa sgrìobhte àbhaisteach (bha 7 bliadhna dhe laidinn agam aig an sgoil, tha sin feumail gu dearbh), ach chan urrainn dhomh dad sam bith a ràdh 'sa fhraingis, agus cha bhi mi a' tuigsinn nan daoine nas motha. tha cuimhne agam air a' chiad turas (agus an aon turas) a bha mi ann am paris, bha sin cho eagallach... abair baile brèagha, ach cha robh na daoine comasach no deonach beurla a bhruidhinn agus bha mi a' faireachdainn dìreach air chall. oidhche a bha siud, thàinig uisge tro mhullach an t-seòmar anns an taigh-òsda againn agus cha mhòr nach b' urrainn dhomh mìneachadh don duine aig an reception dè tha dol agus am b' urrainn dha tighinn suas is coimhead air. feumaidh gun robh e a' smaoineachadh gun robh sinne - dithis nighean òga - ag iarraidh air tighinn dhan t-seòmar againn airson rudan neònach aig meadhan na h-oidhche.
co-dhiù... nach eil e iongantach gu bheil luchd-ionnsachaidh na gàidhlig às an fhraing a' nochdadh air a' bhòrd-bràth eadar-nàiseanta dìreach na laithean seo? abair cothrom math, feuchaidh mi ri beagan fhraingis is gàidhlig a bhruidhinn riutha.

bha dùil agam 's aig mo chèile coinneachadh ri caraidean an deireadh-seachdaine seo, ach tha mo chèile 'san leabaidh le cnatan no casadaich agus chan eil e math idir.
uill, deagh chothrom airson fuireach 'san taigh agus sgioblachadh a h-uile sgudal an-seo. is beag orm gu bheil mòran rudan an-seo fhathast a bha dùil agam an reic aig ebay no àiteigin, ach is coltach nach eil duine sam bith gan iarraidh. bu chòir dhomh an tilgeil dhan sgudal.

ceart ma-tha, gabhaidh mi fras a-nis agus thèid mi sìos dhan bhaile airson greis...
:-)
chunnaic mi brògan uabhasach brèagha ann an uinneig bùtha an seachdain seo, brògan samhraidh, uaine, agus tha dùil agam am feuchainn, feuch an tig iad rium. ach chan eil airgead agam co-dhiù, hehe.
mona

an t-earrach anns a' ghàrradh beag agam
bha mi a' smaoineachadh gun robh iad marbh. a' chiad fear, 's e hopfen a th' ann (a bheil cuideigin eòlach air an t-ainm gàidhlig no beurla?), agus bha e uabhasach mòr an-uiridh, bha e a' sreap air fead a' bhalla. am fear eile, 's e sùbhag-craoibh a th' ann agus bha e sgoinneil an-uiridh cuideachd. nuair a cheannaich mi e bha e gu math beag - agus bha e sgrìobhte air a' phacaid gur e dris nan smeur dubha a th' ann. mar sin, bha mi a' feitheamh gum fàs iad dubh - ach an uair sin mhothaich mi gun robh iad glè bhlasda mar-tha nuair a bha iad dearg :-)
tha mi cho toilichte am faicinn beò a-rithist. tha mi an dòchas gum fàs iad gu math am bliadhna. chan eil rud cho brèagha ri beatha ùr a-muigh as t-earrach, a bheil?