chan eil mòran naidheachd ann...

Bha dùil agam sgeulachd no dhà a sgrìobhadh an-seo, ach leis an fhìrinn, tha mi ro leisg ;-) Cha toigh leam suidhe aig a' choimpiutair cho tric na laithean seo. Is fheàrr leam leabhraichean snog a leughadh as-dèidh latha fada...