oh

carson a tha mi a' gearan? tha e ann a-nis. ion-gan-tach! cha robh e ann roimhe, ged a chuir mi suas e cuid thuras :-P