dè tha dol?

Uill, tha mi fhathast a' faireachdainn gum bi mi a' ruith agus uabhasach trang fad an latha. Bha mòran rudan agam ri dhèanamh as-dèidh dhomh tilleadh à Alba, agus chan eil mi deiseil leotha fhathast. Ach co-dhiù, tha an t-sìde nas fheàrr, tha an teas air falbh, agus tha mi a' faireachdainn anail an fhoghair anns an adhar 'sa mhadainn.
Aig toiseach an t-Sultainn thèid mi a Lithuania airson seachdain, agus tha an t-eagal orm rud beag, hehe ;-) Uill, chan eil dha-riribh, ach bidh an turas glè inntinneach, agus tha mi an dòchas gun tèid agam ri beagan Lithuanian a bhruidhinn... Bidh mi a' coinneachadh ri daoine air a bheil mi eòlach bhon eadar-lìon.

Sgrìobh mi sgeulachd eile 'sa Ghàidhlig, a bhitheas ri leughadh ann an GATH 6. Tha mi ag iarraidh mòran rudan eile a sgrìobhadh, ach tha leisgeulan gu leòr agam... ;-)