meadhan samhraidh

Bha mi nam shuidhe air a' bhalcon, ag òl fìon dearg à California agus a' faireachdainn cho toilichte is sunndach ann am blàths is samhchair ann oidhche. Nach iongantach gu bheil e cho blàth aig beul na h-oidhche? Is toigh leam oidhcheanan samhraidh... is beag orm teas meadhan latha, a' ghrian gheur, ach is toigh leam suidhe no coiseachd a-muigh san oidhche aig an àm seo dhen bhliadhna.
Cheannaich mi neòinean-grèine an-dè, tha e fhathast beag, agus tha mi an dòchas gum bi e a' faireachdainn gu sunndach air a' bhalcon agam cuideachd. Bha e beagan lag an-diugh ach tha mi a' smaoineachadh gu bheil poit nas motha a dhìth air.
Chuir mi cearcall chlachan beaga air an làr agus thuirt mi hallò do bhan-dhia na h-oidhche. Is dòcha gu bheil an deoch orm a-nochd ach tha mi a' faireachdainn cho ciùin is sunndach is dòchasach :) Tha a h-uile rud a' fàs gu math an-dràsda. Beannachd oirbh :)