turas sgoinneil + foghar grianach

Tha mi dìreach air tilleadh à Lietuva - abair turas inntinneach, abair dùthaich àlainn. Sgrìobhaidh mi tuilleadh nuair a bhitheas na dealbhan deiseil. Tha mi an dòchas gum bi iad math, cha robh ach camara beag sgudalach agam :/

Ràinig mi an taigh tràth 'sa mhadainn an-dè, chadail mi beagan uairean a thìde, agus an uair sin chaidh sinn a-mach dhan choille, agus dhan zoo :) Tha zoo snog ann anns a' bhaile seo, air sliabh chnuic le gleanntan beaga, le mòran chraobhan. Tha roinntean mòra aig na beathaichean, chan eil iad ann an cliabhan no taighean beaga. Is toigh leam sin. Bha latha àlainn againn gu dearbh, bha e grianach is blàth, ged a tha an samhradh seachad a-nis agus tha an adhar fuar 'sa mhadainn. Bha an zoo loma-làn daoine, gu h-àraidh le clann :)
A-nis, air ais dhan obair airson dà sheachdain trang, gus an tèid mi air turas eile (nàire orm, a' siubhal an-siud 's an-seo fad an t-samhraidh ;)) - a dh' Alba a-rithist, dhan Eilean Sgitheanach.