ronia
Nach mi tha toilichte :-) Bha mi a' coimhead air làrach-lìn Lietuvos radija ir televizija (radio + telebhisean ann an Lithuania), agus mhothaich mi gun robh iad air "Ronja" le Astrid Lindgren a chraoladh mar phrògram chloinne an seachdain sa chaidh agus an seachdain roimhe. Seo an leabhar a b' fheàrr leam dha-riribh nuair a bha mi nam nighean bheag, leugh mi e iomadh turas agus tha mi fhathast a' smaoineachadh gur e leabhar sgoinneil is cudthromach a th' ann. Tha mi air a leughadh ann an Suainis (mar a chaidh a sgrìobhadh le Astrid Lindgren) cuideachd, agus bu toigh leam fhaicinn 'sa Ghàidhlig... ach sin sgeul eile ;-) Co-dhiù, dè rinn mi ach am prògram ud a shàbhaladh dhan choimpiutair agam, agus tha mi ag èisdeachd ris fad an fheasgair. Tha e glè shnog, mar dhealbh-chluiche, le guthan eadar-dhealaichte agus fuaimnean eile agus beagan chiùil an-siud is an-seo, agus bha iongnadh orm cia mheud a bha mi a' tuigsinn gu dearbh. Gun teagamh, tha mi gu math eòlach air an sgeul - bha mi fiù 's a' mothachadh càit an do dh' atharraich is gheàrr iad i ;-) Tha guth na h-ighne bige cho milis. Cuiridh mi sin air a' chluicheadair MP3 agam... agus tha sin dìreach feumail airson brosnachadh a chur thugam fhèin, o chionn 's gun tèid mi a Liotuainia Di-Màirt... agus mu dheireadh thall tha mi gu bhith a' creidsinn gum bi mi ceart gu leòr leis a' chànan an-sin ;-)