a' fàs...

... agus a' fàs agus a' fàs :)

tha an dithis seo a' cur deagh iongnadh orm. tha iad a' fàs gu luath agus gu làidir agus chan eil fhios agam càit a bheil iad ag iarraidh dol ;) ach tha e sgoinneil coimhead orra gach latha.
an tè air an dealbh chlì, 's e flùr ris an canar sinn "susanna dubh-sùileach". air an dealbh eile chìthear lus a tha air cleachdadh airson leann a dhèanamh.