seachdain grìanach

uff. seachdain trang a bha seo aig an oilthigh, ach tha mi gu sunndach agus uabhasach toilichte. tha seòrsa buidheann gàidhlig agam a-nis aig an oilthigh, le seachdnar a tha ag iarraidh gàidhlig ionnsachadh, agus bidh sinn a' bruidhinn mu eachdraidh agus cultar gàidhlig cuideachd...
tha mo chèile air falbh gu di-domhnaich do seòrsa co-labhairt bhon obair aige - ann an ibiza. chan eil e air falbh gu tric, agus tha sin a' faireachdainn beagan neònach, ach cha bhi e fada :)