deireadh-seachdaine

bha oidhche sgoinneil ann a-raoir, aig a' chuirm-ciùil ghàidhlig aig mìcheal ann am bonn. faodaidh sibh tuilleadh a leughadh an-seo: http://5570.forum.onetwomax.de/topic=100378443905

an-diugh 'sa mhadainn chuir sinn an coimpiutair aig mo chèile faisg air an leabaidh agus choimhead sinn air "return of the king" (an treas pàirt aig "lord of the rings") air DVD. 's e an "extended version" a bh' ann agus bha sin dìreach sgoinneil. is toigh leam na filmean sin - ged nach eil iad cho math ris na leabhraichean - agus uaireigin feumaidh mi coimhead air na trì "extended versions" air aon latha no oidhche... chunnaic mi a' chiad agus dàrna pàirt anns an taigh-dealbh air aon oidhche, agus an an dàrna agus treas pàirt air aon oidhche cuideachd.

tha an t-sìde gu math neònach. an-dràsda tha e grianach, ach o chionn greis bha e dorch agus an t-uisge ann... bu toigh leam dol don bhùth aig an stèisean airson seòclaid a cheannachd ach chan eil mi cinnteach nach bi mi bog fliuch...