bha dùil agam sgioblachadh an-diugh...

... seòmar mhona anns na saor-laithean ;)

3 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Graisg

Feasgair math a Mhona, abair dealbh agad ann an sin, co-dhiù seo beagan naidheachd dhut bho Inbhir Narann

Tha amharas aig chuid gun tàinig soitheach-fànais Bhorg faisg air Inbhir Narann ‘s ‘s e iadsan as coireach. Agus barrachd air sin, cha b’ e ‘Borg na Gàidhlig’ a bh’ ann aig an dearbh rud! Tha a h-uile càil fhathast dòigheil ach tha sinn a’ cumail sùil air adhartas a Mhona.
Tha an nighean neònach a' faighinn naidheachd neònach, nach eil?

9:10 PM  
sgrìobh... Blogger mona

dè????? ;-)

1:46 PM  
sgrìobh... Blogger tearlach61

Halo a Mhona,

Tha sin a'coimhead car coltas ris an ofis agam. Dhomhsa 's e fianais a bh'air a bhith trang.

'S math d'fhaicainn.

Chuck

7:05 AM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog