sneachda a-rithist no fhathast...

tha e fliuch, fuar agus tha sneachda gu leòr ann na laithean seo. tha mi toilichte nach eil càr agam...
chòisich mi tron baile dà uair a thìde an-diugh, o chionn 's nach robh an sgoilear gòrach aig an taigh agus cha robh airgead gu leòr agam-sa (gòrach cuideachd) airson dol air ais air a' bhus.
bha mi a' teagasg buidheann ùr de triùir nigheannan beaga aig a bheil trioblaid mòr le mathematics. 's toigh leam obair le nigheannan, bha mi a' smaoineachadh... bha cus bhalaich mi-mhodhail agam airson greis :P
tha mi toilichte, tha sgoilearan gu leòr agam an-dràsda... bidh sin math airson an airgid, thèid sinn gu alba a dh' aithghearr. tha mi an dòchas gun tèid sin uile gu math :)
bha mi aig an oilthigh di-haoine, agus rinn mi cuid dhealbhan, bha dùil agam an cur an-seo, ach tha iad fhathast anns a' chàmara ;)