aig an oilthigh a-rithist

obh obh, seachdain trang a tha seo. tha an t-oilthigh air toiseachadh a-rithist. bha mi ag iarraidh mòran rudan a dhèanamh an semester seo, ach feumaidh mi obair mòran cuideachd, agus mar sin chan urrainn dhomh a h-uile rud a dhèanamh a bu toigh leam. co-dhiù, nì mi mòran seann ghàidhlig a-nis, ghabh mi gaol air a' chànan sin gu dearbh. tha e doirbh, ach tha e cho ealanta, àlainn.
agus tha mi an dòchas gun tèid an obair gu math cuideachd. seachdain 'sa chaidh bha mi fhathast a' smaoineachadh nach eil airgead gu leòr agam idir. an seachdain seo is coltach gu bheil mi a' faighinn sgoilearan ùra gach latha... chan eil fhios agam am bi tìde gu leòr agam air an son. agus tha mi ag iarraidh a h-uile clas aig an oilthigh a chùmal, tha iad cho inntinneach.
trang agus troimhe-chèile, mar as àbhaist. an deireadh-seachdaine seo thèid sinn do phàrantan mo chèile, bha co-latha breith aig athair an-dè. tha mi an dòchas gum bi laithean snoga sitheil air an dùthaich againn.