beagan dhealbhan

tha mi aig sabhal mòr ostaig còmhla ri janni an-dràsda. rinn mi cuid dhealbhan leis a' chamara digiteach an-dè. chan eil iad cho uabhasach math, gu mi-fhortanach chan eil camara ceart agam na laithean seo, oir tha am fear aosda briste. ach co-dhiù, seo sealladh no dha le cholaisde na gàidhlig anns an eilean sgìtheanach 'san t-sneachd :-)