stad an gealaich?

Ciamar a chanas mi lunar standstill 'sa Ghàidhlig? ^^
Am faca sibh an gealach làn a-raoir? Bha e glè h-ìosal os cionn nan cnoc an-seo. Cha bhi e mar sin gu tric, cha bhi sin a' tachairt ach as-dèidh 18 bliadhna.

Chuala mi gum bi mòran daoine aig na tursachan Calanais an deireadh-seachdaine seo. Bidh an gealach os cionn Cailleach na Mointich (na beanntan a tha beagan coltach ri tè na laighe) agus bidh e glè fhaisg air na tursachan.
Bidh an gealach cho ìosal ann an oidhche no dhà eile am bliadhna. Agus an uair sin cha bhi a-rithist gu 2025.

Bha e glè mhòr agus soilleir agus làidir a-raoir. Cha robh cuimhne agam air an lunar standstill gus an-dè, ged a leugh mi mu dheidhinn sin roimhe agus bha fios agam gum bi e a' tachairt 2006. Ach dhìochuimhnich mi e a-rithist... An seachdain seo, ge-tà, bha mi a' faireachdainn gum bi an gealach làn a' tighinn uabhasach làidir, bha sunnd neònach toilichte orm (obh obh, nach mise a tha rud beag craicte ;-) ).
A-raoir bha sinn a' bruidhinn air a' chuspair sin aig cèilidh, agus an uair sin nuair a ràinig mi dhachaigh aig leth uair an-dèidh dà sa mhadainn chunnaic mi an gealach cho mhòr agus soilleir os cionn nan cnoc agus bha mi nam sheasamh an-sin airson greis, ag èisdeachd ri ceòl gu h-àrd air na headphones.

Leugh mi gum bi an gealach cho ìosal a-rithist aig 9mh/10mh latha an t-Iuchair, agus thèid mi a dh' Alba co-dhiù an 8mh. Tha mi a' smaoineachadh a-nis an tèid agam air dol a Leòdhais an deireadh-seachdaine sin. Ahahaha... obh obh, bhitheadh sin craicte gu dearbh, agus chan eil mi buileach cinnteach am bu toigh leam a bhith ann an Calanais còmhla ri mìltean daoine esoteric... hmm, ach bu toigh leam an gealach fhaicinn an-sin gu dearbh. Chì mi :-)

1 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Flùr

Inntinneach... Cha robh fios agam mu dheidhinn lunar standstill... 'S bochd nach fhaca mi a' ghealach idir...
Ach tha mi a' tuigsinn a-nis carson a bha mi rud beag craicte cuideachd... ;-)

6:54 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog