as-dèidh laithean grianach teth bha fìor dhroch shìde ann an-diugh. bha mi bog fliuch dà thuras. gu tric cuiridh sin droch shunnd orm, ach cha do chuir an-diugh. chan eil fhios agam carson.
ràinig an iris ghàidhlig GATH 3 an-diugh cuideachd.

an-dràsda, tha mi ag ionnsachadh gnìomhairean seann-ghàidhlig. bidh deuchainnean ann an ath-sheachdain.

ceòl an latha:
metallica - master of puppets.
faith and disease - beneath these trees.

tha a' ghrian a' tighinn a-mach a-rithist a-nis cuideachd :)

1 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Jessica

Hallò, a Mhona.
Tapadh leat airson sgriobag a chur anns a' bhlog agam.
Bha an t-uisge ann ann am Berlin fad an latha an diugh. Bha an sgàilean agam gun fheum... Bha mi fliuch nuair a ràinig mi an oilthigh 'sa mhadainn, agus bha mi fliuch a-rithist nuair a thill mi dhachaigh...

8:15 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog