dealbh grianach

3 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Graisg

Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.

11:45 AM  
sgrìobh... Blogger Graisg

Tha na dathan san earrach gar brosnachadh, nach eil a Mhona?

Sgriobh mi 'gam' sa chiad dol a-mach :-)

11:49 AM  
sgrìobh... Blogger Ceud mac Magach

Dealbh fìor àlainn, a Mhona.

An robh Bealtainn mhath agad? Bha sinne fhathasd a' cluiche 's a gabhail òrain 'san taigh-sheinnse aig 1600 feasgar ... :)

4:20 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog