tha mi ann a-rithist

tha mi dìreach air ais bho na saor-laithean anns an eilean sgitheanach agus leòdhas. tha dùil agam tuilleadh innse agus bidh mòran dealbhan agam cuideachd (tha mi an dòchas... ;))