cuimhne cuimhne dìochuimhneachadh...

(chuir mi cuid rann air falbh an-seo air sgàth 's gun do chuir mi a-steach do cho-fharpais bhàrdachd iad)


bainne dubh na mochthrath
òlaidh sinn e 'san fheasgar, 'sa mhadainn, 'san oidhche
...

(paul celan)

3 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Eòsaph

Deagh bardachd! Ach feumaidh mi a leughadh a-rithist le faclair :)

Is docha gum bu choir leam a' sgriobhadh beagan bardachd cuideachd -- Haiku, tha mi a' smaoineachadh!

sin e:
--
Chan eil mo Ghailig
gle mhath, ach 's'toil leam gu mor
a bhith a bruidhinn riut!

:)

6:27 AM  
sgrìobh... Blogger mona

och, na feuch ri tuigsinn, is dòcha gun robh mi ann an sunnd beagan dorcha a-raoir ;)

tapadh leat airson an haiku!
an robh fios agad gu bheil bàrd ann, kevin macneill, a sgrìobhas bàrdachd ghàidhlig ann an dòigh haiku uaireannan? agus is dòcha gu bheil feadhainn eile ann cuideachd, ach is toigh leam a' bhàrdachd aig kevin macneill gu mòr.

8:16 AM  
sgrìobh... Blogger Eòsaph

Tha sin gu math innteannach agus bu choir leam a' faicinn an Haiacuan aca.

Sgriobh mi tuilleadh haiacu an-duigh, tha iad ann TNB :)

11:36 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog