skype!

a bheil sibh eòlach air skype? 's e prògram glè shnog agus feumail a th' ann. tha e coltach ri icq no prògram teachdaireachd eile, ach le guth. faodar "fòn" a chur ri daoine agus bruidhinn ri chèile tron eadar-lìon. seadh, chan ann sgrìobhadh ach bruidhinn :) feumar microphone agus speakers no headset agus tha e gu math furasda am prògram a chur air dòigh.
bha mi a' bruidhinn ri janni agus graisg a-raoir, agus bha sin dìreach sgoinneil!
mona