beagan naidheachd

gaaaaaaaaah - nach leisg a tha mi? cha do sgrìobh mi an-seo idir anns na seachdainean sa chaidh. ach chan eil mi cho leisg anns a' "bheatha eile" (taobh a-muigh a' choimpiutair) idir. tha mi ag obair, agus a' sgioblachadh an taighe, bidh airneis ùr againn a dh' aithghearr, agus tha mi ag ionnsachadh gàidhlig còmhla ri caraidean no leam fhìn, agus a' leughadh is ionnsachadh rudan eile airson an oilthigh cuideachd. is toigh leam na saor-laithean fada as t-samhradh, an aon rud nach toigh leam, 's e nach eil mi ag obair gu leòr agus mar as àbhaist tha airgead a dhith orm. bu toigh leam dol do dh' alba turas eile am bliadhna, airson seo http://www.nva.org.uk/storr/home.html fhaicinn ach cha tachair sin, tha mi gu math cinnteach. cha bhi e ann ach mìos fhathast agus chan urrainn dhomh dol ann :(