Nach mise tha leisg...

... na laithean seo. Bhitheadh mòran agam ri innse, bha mi anns an Fhraing aig deireadh a' Ghearrain, agus tha naidheachd eile no dhà ann cuideachd. Chan ann gu bheil mi uabhasach trang, chan eil fhios 'am. Tha saor-laithean aig an oilthigh, agus bu chòir dhomh mòran rudan a dhèanamh, ach chan eil mi ag iarraidh ach cadal agus coiseachd agus èisdeachd ri ceòl snog. Oh, bruidhinn air ceòl, thig an clàr ùr aig Julie Fowlis a dh' aithghearr! :D

2 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Flùr

Halò a Mhona, ciamar a tha thu? Tha mi gad thuigsinn, gu dearbh, - tha mi-fhìn gu math leisg sna làithean seo cuideachd :(

2:16 PM  
sgrìobh... Blogger tearlach61

Hàla a Mhona, chuala mi thu air phrògram Coinnich an t-seachdain-sa chaidh cuideachd. Cuspair inntinneach.

4:18 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog