a' feitheamh ris a' ghaillinn...

Tha a' Ghearmailt às a rian... Thàinig an naidheachd an-dè 's a bhon-dè mar-tha, gun tigeadh stoirm mhòr a-nochd bhon Mhuir Lochlainn. Bidh sin cunnartach gu h-àraidh aig a' chladach agus anns na h-eileanan beaga air taobh tuath na Gearmailt, agus anns na beanntan cuideachd.
Seo an rabhadh oifigeal an-diugh:

Tha dearg a' ciallachd rabhadh aig ìre 2 agus pinc ìre 3 (as àirde). Tha mi a' tuigsinn gu bheil cunnart ann dha-rìribh aig a' chladach, bidh tuil mhòr ann a-nochd agus thathar ag ràdh nach bu chòir do na daoine dol a-mach a-nochd, agus tha fios agam bho caraidean ann an Hamburg gu bheil cead aca dol dhachaigh bhon obair aig meadhan-latha an-diugh... Chaidh sgoiltean agus cròileagan a dhùnadh cuideachd, agus chuir an Lufthansa stad air cuid itealain, agus chaidh rathaidean-iarainn a dhùnadh cuideachd o chionn 's gun do thuit craobhan air na rathaidean.

Ach anns an sgìre seo, chan eil e uabhasach stoirmeil fhathast. Co-dhiù, chuir dithis de na sgoilearan agam (clann ris an toir mi taic leis an obair-dhachaigh a.m.s.a.a.) fòn thugam nach tigeadh iad, oir bhitheadh sin "ro chunnartach". Deagh leisgeul, haha :p
Bha mi a' feitheamh ri sgoilear eile aig leth uair an-dèidh meadhan latha agus cha do nochd e, agus chuir a mhàthair fòn thugam o chionn beagan mhionaid airson innse dhomh gun robh e anns an sgoil nas fhaide (!) nas àbhaist dha - o chionn 's gun do rinn an sgoil co-dhùnadh gun dùin iad an sgoil agus gun cuir iad a' chlann dhachaigh a-rèir siostam air choireigin. Bha aig a' bhalach sin ri feitheamh gu math fada gus an robh cead aig a' chlas aige dol dhachaigh.
Agus chan eil stoirm sam bith ri fhaicinn an-seo! Tha am baile seo ann an gleann fada crom, cha bhi e uabhasach gaothach an-seo a-riamh. Bidh e nas miosa anns na bailtean beaga air na cnuic timcheall air a' bhaile mhòr...
Uill, chì sin dè eile bhitheas a' tachairt an-diugh.

1 freagairt(ean)

sgrìobh... Blogger Colm

Feasgar Mhath a Mhona! :-) Colm anseo! :-) Ciamar a tha thu? Tá blag agam anois ar Bhlogger freisin, faoi chúrsaí teanga agus polaitíochta den chuid is mó. Beidh mé ag léamh do bhlag agus b'fhéidir go bhfoghlaimeoidh mé beagán Gàidhlig! :-D

7:30 PM  

sgrìobh do bheachd!

<< air ais dhan bhlog