beannachdan tèicneòlais pàirt II

... no an can mi "mallachdan"? :P

Fhuair mi inneal stereo bho bhan-charaid an seachdain sa chaidh. Cha robh dhìth aice air, agus dh' fhaighnich i am bu toigh leam-sa a cheannachd... Bha inneal gu math sean agus leth-bhriste againn-se, agus bha mi a' fàs feargach leis co-dhiù. Dh' aontaich mi ma-tha agus thug an duine aig mo bhan-charaid an t-inneal thugainn 'sa chàr. Bha mi chooo toilichte. Cha d' fhuair mi e saor 's an asgaidh, ceart gu leòr, ach cha robh i ag iarraidh cus airgid agus tha an t-inneal spaideil fhèin.

Ach... thòisch an duine agam-sa a chur air dòigh (chan urrainn dhà fuireach leis an seòrsa rud seo, tha e coltach ri balach beag, feumaidh e fheuchainn 'sa bhad ;) ), agus cha tàinig fuaim às idir. Bha an t-eagal orm gum bitheadh rudeigin briste, ach chuala mi e ag obrachadh ceart gu leòr aig taigh mo bhan-charaid.
An uair sin fhuair sinn a-mach gun robh an t-inneal fhèin ag obrachadh, agus fhuair sinn fuaim tro headphones, ach cha tàinig dad às na loudspeakers. Bha an duine agam air a shàrachadh, agus cha do dh' fheuch sinn a-rithist e gus an-diugh. Dh' fheuch e sin is siud agus cha robh dad ag obair... bha mise brònach mar-tha o chionn 's gun robh mi a' smaoineachadh air an airgead, agus bha mi ag iarraidh an inneil seo, tha feum agam air...
Ach mu dheireadh thall mhothaich esan gun robh e air na uèirichean a cheangail dhan inneal ann an dòigh cheàrr - feumaidh mi ràdh gur bheil sin a' coimhead gu math neònach air cùl an inneil, agus cha robh e soilleir idir ciamar a chuireadh iad ann...

Co-dhiù... tha e ag obrachadh fìor mhath a-nis, agus tha mi ag èisdeachd ri Björk: Debut.
Abair clàr math, cha robh mi ag èisdeachd ri Björk o chionn greis... agus abair loudspeakers math dha-rìribh! :-)