tha mi cho beòfoghar - slighe lùbach mall-cheumach
tro duilleagan, feur tioram, sùilean nam flùraichean searga ri taobh an rathaid
foghar - an rathad loinnreach luath, sìos, sìos
a-steach do na coilltean, nan teine deàlrach
a-steach d' fhàileadh luaith, ceò, còinnich boig, talmhainn fionnaig
fon adhar farsaing, ciùin, suthainn, gorm domhain.