semester ùr

tha an t-oilthigh a' toiseachadh a-rithst an seachdain seo, agus tha a h-uile rud gu math surreal. ghluais an sprachwissenschaftliches institut do thogalach eile, agus tha sin a' faireachdainn neònach. seadh, cha robh na seòmraichean a bha againn roimhe cho uabhasach math, ach bha rudeigin sònraichte annta, agus chòrd iad rium. bha iad beagan chraicte, feumaidh gun robh sin gam tharraing ;-) chan eil na seòmraichean ùra mar sin (fhathast), tha iad falamh agus fuar dhomh... cuideachd, tha dà charaid agam ann an èireann am bliadhna seo, agus fear eile anns a' chuimrigh. mar sin, bha e beagan neònach air mo shon, agus mise nam shuidhe nam aonar anns a' chafaidh far am b' àbhaist dhuinn suidhe còmhla... chan fhaca mi mòran daoine fhathast, ach chuala mi naidheachdan an-siud 's an-seo. tha tidsear chànanan ùr againn cuideachd, airson seann ghàidhlig agus cuimris, agus nì e clas mu litreachas ceilteach cuideachd.
tha na coilltean brèagha ann an dathan an fhoghair an-dràsda, tha a' ghealach làn a-nochd agus tha mi a' faireachdainn gu math beò...