Dealbh eile...


... o chionn 's gu bheil mi airson a shealltainn do chuideigin.

Dealbhan às na h-Eileanan :D

Fhuair mi cuid de na dealbhan agam bhon bhùth an-diugh :) Nach iad tha brèagha? (Seadh, tha mi caran pròiseil, hehe).
Seo an eilean Thiriodh...

Agus seo feadhainn eile à Bhatarsaigh + Barraigh:

"Wheelhouse" às an aois iarainn, agus an sealladh bhon t-sliabh sin...

Dùn ("broch") ann am Bhatarsaigh:

Agus an uair sin lean mi orm do na tràighean...:

Dathan nan eilean :D
Mona caran gòrach:
Thig tuilleadh, ach tha mi ro leisg an-dràsd' :-P