an t-earrach a' tighinn

tha e grianach an-diugh, an-dèidh laithean is seachdainean dorcha, fliuch... ged a tha e fuar fhathast.
tha mi a' faireachdain neònach... gun fhois. tha rudan ùra a' feitheamh, a' tighinn. chan eil fhios agam dè tha mi a' ciallachadh.
choimhead mi air làraichean-lìn nan oilthighean albannach an-diugh bhon obair. leis an fhirinn innse, tha mi aig an obair an-dràsda fhèin, ach chan eil mi ag obair idir. bu toigh leam dol do oilthigh ann an alba airson greis. ach chan urrainn dhomh idir.
rinn mi liosta leis na rudan a tha mi ag iarraidh ionnsachadh agus leughadh tro na saor-laithean. tha mi an dòchas gun tèid sin gu math. 's dòcha gu bheil mi ag iarraidh cus aig an aon àm, mar as àbhaist. ghabh mi an gaol air seann ghaeilge.
tha mi ag iarraidh dol a-mach agus coiseachd. tha an talamh a' seinn.