saor-laithean a' tighinn

sgrìobh mi an deuchainn mu dheireadh 'san semester seo an-diugh. arc-eòlas. cha robh e math, cha robh e dona - chan eil fhios agam. cha do dh' ionnsaich mi gu leòr, tha mi cinnteach. gach seachdain anns a' chlas bha mi nam shuidhe ann an oisean agus a' dèanamh obair-taighe airson clàsaichean eile, uill... chan ann gu bheil an cùspair cho mì-inntinneach, ach tha an tidsear.
ceart ma-tha, chì mi.
tha mo cheann goirt. bha dùil agam sgrìobhadh beagan air an aiste mu dheidhinn runen, ach cha do rinn mi dad as-dèidh tilleadh bhon oilthigh.
dh' fhaighnich mi dhen tidsear gaeilge an-diugh am bitheadh e ceart gu leòr dhomh dol don clas 2 san ath-shemester. cha do rinn mi clas 1 idir, ach tha fios aice gu bheil gàidhlig agam. thuirt i gum faod mi tighinn do clas 4 cuideachd, ma tha mi ag iarraidh. hmmhmmm...
tha na daoine eile anns an roinn ceilteach aig an oilthigh uile (no gu bhith uile) beagan neònach. bha mi a' bruidhinn ri dithis a rinn an clas gaeilge 3 an semester seo, agus thuirt iad nach urrainn dhiubh dad a ràdh ach madainn mhath agus innse càit a bheil iad a' fuireach. agus tha eagal orra ro'n ath-chlas. carson a tha iad ag ionnsachadh gaeilge idir??
feumaidh mi sguir a-nis. tha am blog seo snog, tha mi a' smaoineachadh. tha mi 'g iarraidh dol don bhùth aig an stèisean a-nis, mus dùin e. feumaidh mi coinnlean, airson brighid.
bendachta brigte cuccib - seann ghaeilge airson beannachdan bhrighid dhuibh ;)
an nighean neònach às a' ghearmailt.